กำหนดการรับปริญญาประจำปี 2563

กำหนดการรับปริญญา 19  และ 27-กพ. 2565 (Update2/2/2565)

>>DOWNLOAD PDF<<

แนวปฏิบัติบัณฑิต ในการเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

>>DOWNLOAD PDF<<


ตรวจสอบแถวที่นั่งบัณฑิต  ทั้ง 3 รอบ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

บัณฑิตทุกท่าน ต้องกรอกแบบสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  ที่ www.sao.mut.ac.th

เพื่อความสะดวกกรุณากรอกจากที่บ้าน หากบัณฑิตท่านใดไม่กรอกแบบสำรวจมาล่วงหน้าอาจเกิดความล่าช้าในการวัดตัวเช่าชุดครุย

 ขอให้บัณฑิตทุกคน ศึกษากำหนดการและแนวทางปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร มาอย่างละเอียด