โปรแกรม 2+2 เรียน 2 ปีที่ม.มหานคร

และต่ออีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำคู่สัญญาในต่างประเทศ
ได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยปลายทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการพิเศษ 2+2 เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้นเรียน 2 ปีแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อีก 2 ปีหลังที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา เรียนจบ 4 ปี ได้ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาปลายทาง คือ University of New South Wales (UNSW) James Cook University (JCU) หรือOxford Brookes University ตามลำดับ

“ไม่ต้องแข่งกับใคร…แค่แข่งกับตัวเอง  ก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศได้ “

ทำไมต้องเรียนโปรแกรม 2 + 2 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 1. ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องยื่นวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรเตรียมอุดมศึกษา หรือ HSC เพียงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีใบรับรองการสอบ GED (General Educational Development)
 2. สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก แม้ต้องยื่นจะใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยใช้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ซึ่งน้อยกว่าที่ประเทศออสเตรเลียใช้ และไม่ต้องกังวลว่า จะเรียนต่อไม่ไหว เพราะเรามีคอร์ส ESL (English as a Second Language) เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จำเป็นจริงๆ
 3. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เนื่องจากการเรียน 2 ปีแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีค่าเล่าเรียนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่ต่างประเทศ เหนือสิ่งอื่นใดค่าครองชีพในประเทศไทยต่ำกว่าในต่างประเทศมาก
 4. ใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก ที่มหานครให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ อาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง และช่วยปูพื้นฐานวิชาการอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เมื่อเรียนในต่างประเทศ
 5. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมสากล ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และนักศึกษาส่วนมากมีผลการเรียนดี ทักษะภาษาอังกฤษอาจมีผลต่อผลการเรียน การได้มาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติของเราก่อน จะทำให้นักศึกษาได้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อม และลดความกดดันลงได้
 6. เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อเผชิญความแตกต่างทางวัฒนธรรม เนื่องจากที่วิทยาลัยนานาชาติรับนักศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลก นักศึกษาจะได้ฝึกการสมาคมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเรา 2 ปีเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 7. สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิต ไม่ต้องแข่งกับใคร แค่แข่งกับตัวเอง ก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศได้

เลือกเรียนที่ “มหานคร” เพราะเราเป็นทางสะดวกสู่การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

University of New South Wales (UNSW)

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาส์เวลล์ (UNSW Sydney) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน และการวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก จึงเป็นมหาวิทยาลัยตัวเลือกอันดับต้นของนักศึกษานานาชาติ UNSW มุ่งมั่นปลูกฝังและสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นนักนวัตกรรม มีหัวคิดก้าวหน้าแหวกแนวถ้าเพียงมาเรียนที่นี่ คุณจะตระหนักว่า ทุกนาทีของคุณควรค่าแก่ความทรงจำ

สาขาที่รองรับ โปรแกรม 2+2

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

 • Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
James Cook University (JCU)

มหาวิทยาลัยเจมส์คุก (JCU) เป็นหนึ่งใน 2% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และอยู่ใน TOP 30 ของ มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ (อายุก่อตั้งไม่เกิน 50 ปี) จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings. เริ่มแรกบุกเบิก มุ่งเน้นการสอนและวิจัยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขตร้อน (Tropics) ปัจจุบันก็ยังคงเชี่ยวชาญในเรื่องเดิมแต่ขยายความชำนาญไปในทุกศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะออกไปสร้างผลกระทบทางบวกในวงกว้างต่อไป

สาขาที่รองรับ โปรแกรม 2+2

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

 • Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Civil Engineering
Oxford Brookes University

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ มหาวิทยาลัย Oxford Brookes เป็นมหาวิทยาลัยระดับTOP 4 ของสหราชอาณาจักรในด้านการสอน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย Times Higher Education World University Rankings (THE) ปี 2021 ทั้งนี้ 94% ของการวิจัยของ Oxford Brookes ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (Research Excellence Framework 2014) จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักร จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายตั้งอยู่ในเมือง Oxford อันสวยงามและเก่าแก่เป็นตำนานน่าประทับใจ

สาขาที่รองรับ โปรแกรม 2+2
 • BEng (Hons) / MEng Mechanical Engineering
 • BEng (Hons) / MEng Motorsport Engineering
 • BEng (Hons) / MEng Automotive Engineering with Electric Vehicles
 • BEng (Hons) Mechanical Engineering Design
 • BEng (Hons) Motorsport Technology
University of Sheffield

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม และการเติบโตส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Sheffield เมืองที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความคิดก้าวหน้า สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยกย่องแห่งนี้ ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษา ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงปี 1905 มหาวิทยาลัย Sheffield ยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านการวิจัยบุกเบิก การสอนที่ยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาบุคลากรที่รอบรู้ พร้อมรับมือสู่ความท้าทายระดับโลก

นักศึกษาที่นี่ จะสามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี อันหลากหลายซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งอุทิศตนเพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้บรรลุศักยภาพสูงสุดไม่ว่าคุณจะหลงใหลใน Arts, Sciences, Engineering และ Social Sciences ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Sheffield จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การศึกษาที่กระตุ้นสติปัญญาและให้รางวัลเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ล้ำค่า ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตของคุณ

สาขาที่รองรับ โปรแกรม 2+2
 • B.Eng.(Hons): Electrical Engineering
 • B.Eng.(Hons): Mechanical Engineering
 • B.Eng.(Hons): Civil Engineering

Collaboration

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save