เทียบโอนประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม กับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

MUT ตอบโจทย์คนทำงาน เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงานมาเป็นหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) แผนการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ลดข้อจำกัดของนักศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า เรียนและทำงานคู่ขนานกันได้ สร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ จัดสรรช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ค่าเทอมแบ่งชำระได้ 

ผู้สมัครเข้าเรียนตามโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน
จะได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน (เป็นหน่วยกิต)
การเทียบโอนหน่วยกิต

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาบางรายวิชาหรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

เทียบโอน การทำงาน - การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

เป็นการนําความรู้ความสามารถ ทักษะจากการฝึกอบรม หรือ ประสบการณ์การทำงานมาใช้เทียบโอนหน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้น หรือ เรียนในบางหัวข้อ ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้สอนจะทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียนก่อน หากผ่านการพิจารณามีผลทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนในรายวิชานั้นได้  

“…เท่ากับว่า ทำงานแล้วไม่เสียเปล่า ผู้เรียนสามารถสำแดงความรู้หรือทักษะ ความสามารถที่ได้สั่งสมไว้ มาใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ ประหยัดเงิน และเวลา ที่ต้องเรียนซ้ำในสิ่งที่รู้ดีอยู่แล้วด้วย…”

คุณสมบัติผู้สมัครเข้า โครงการการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน
 • มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี 
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
 • วุฒิปริญญาตรี (ปริญญาตรีใบที่ 2 )
หลักฐานการสมัคร โครงการการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.)
 • เอกสารคำอธิบาย/รายละเอียดรายวิชา (เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา กรณี ปริญญาตรีใบที่2)
 • เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน
 • แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่แสดงความเชี่ยวชาญในงาน อาทิ ผลงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารอื่นๆ 
 • ใบ Certificate ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
เกณฑ์การพิจารณา โครงการการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักสูตรในโครงการ
 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
 • วศบ. วิศวกรรมโยธา
 • วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมกระบวนการ)
 • วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
 • วศบ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 • วศบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-988-4021-24 หรือ ส่งเอกสารทางอีเมล doc.pro@mut.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save