คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ได้คิดออกแบบและสร้างแผนธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้งกระบวนการ โดยแผนธุรกิจที่ได้จากหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแผนธุรกิจที่สามารถลงมือทำได้จริง โดยมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีทันสมัย และพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้บัณฑิตเกิดทักษะ ความชำนาญ ได้รับประสบการณ์ตรง พร้อมเป็นผู้ประกอบการจากแผนธุรกิจที่สร้างขึ้นระหว่างเรียนและตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันในเวลาเดียวกัน

จุดเด่นของ คณะบริหารธุรกิจ MUT

ในการเรียนบริหารธุรกิจ ผู้เรียนจะได้ฝึกการสร้างแผนธุรกิจที่ใช้งานได้จริงครบทุกกระบวนการระหว่างเรียนด้วยตัวเอง โดยมีคณาจารย์ทำหน้าที่เป็น Coach ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา นอกจากนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจยังได้มีการนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย

หลักสูตร ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอน

หลักสูตร ป.โท คณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอน

สำหรับหลักสูตร ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอน ได้แก่

 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ

จบคณะบริหารธุรกิจ ทำงานอะไรได้บ้าง?

อาชีพที่รองรับหลังจากเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ จะมีความหลากหลาย เช่น

 • Logistics and Supply Chain Analyst นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • Material Planner นักวางแผนวัสดุ
 • Production and distribution การผลิตและการกระจายสินค้า
 • Online Business Operators ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
 • Business Developer นักพัฒนาธุรกิจ
 • Digital Business นักบริหารธุรกิจดิจิทัล
 • Strategic Marketing Planner การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • Marketing Analyst นักวิเคราะห์การตลาด
 • Content Marketing นักสื่อสารการตลาด
 • Accountant นักบัญชี
 • Financial Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Business Analyst and Consultant นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • System Analyst and Consultant นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางด้านระบบ

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่นอกเหนือจากอาชีพที่แนะนำไปข้างต้นได้อีกมากมาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจที่ MUT เราได้รวบรวมคำตอบที่เป็นประโยชน์ในการสมัครเรียนมาให้น้อง ๆ แล้ว ไปดูกันเลย

คณะบริหารธุรกิจที่ MUT เปิดรับนักเรียนจากทุกสายการเรียน

น้อง ๆ สามารถขอกองทุนกู้ยืมได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะใช้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะใช้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) น้อง ๆ สามารถเช็กข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจทุกสาขา นับว่าเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในทุกธุรกิจ นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนบริหารธุรกิจได้อีกมากมาย

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ
 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด
หมายเหตุ
 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
วิศวะคอมพิวเตอร์

พัฒนาความรู้สู่การทำงานในอนาคต กับคณะบริหารธุรกิจที่ MUT

คณะบริหารธุรกิจที่ MUT ได้รับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจที่ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save