ปฏิทินการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
(ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และEnglish Exit Exam)
ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจาภาค การศึกษาที่ 1/2566
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตร
นักศึกษาตามหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ขอตรวจสอบเกรดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
วันเสาร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 2-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) (ทุกสาขาวิชา)
  กลุ่มเรียนวันเสาร์– อาทิตย์ชั้นปี 2-3 รหัส 65_ _ _ และรหัส 64_ _ _
  กลุ่มเรียนวันธรรมดา ชั้นปี 2-3 รหัส 65_ _ _ และรหัส 64_ _ _
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 2 - 4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
  ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาการพยาบาลสัตว์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 2 รหัส 65_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต 4 ปี
  ชั้นปี 2-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 2 รหัส 65_ _ _
วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ชั้นปี 1-6
  ชั้นปี 2 – 6 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  ชั้นปี 2 - 4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
นักศึกษาเกินหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)

 • ลงทะเบียนนักศึกษาที่เรียน เกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร
เริ่มการเรียน / ลงทะเบียนเพิ่ม
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)
 • ลงทะเบียนเพิ่ม ทุกหลักสูตร
 • เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา หมดเขตลาพักการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎประวัติ
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 หยุด วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 25665 หยุด วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 สอบกลางภาค
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
 • วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาหลังการสอบกลางภาค ในรายวิชาที่ ลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2566
 • วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
 • หมดเขตลาพักการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 สอบประจำภาค
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 หยุด วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 หยุด วันหยุดกรณีพิเศษตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 วันเริ่มการเรียน–การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2566
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อที่สํานักทะเบียน พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในช่วงกําหนดวัน-เวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save