ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มีมติวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ด้านโทรคมนาคม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิกด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านโทรคมนาคม

     “ตามที่ ประชุมวุฒิสภา โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 คือ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ โดยเป็นการพิจารณาลับและลงมติลับ ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ คะแนน 197 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 9 คะแนน ไม่ออกเสียง 5 คะแนน จึงถือว่านายสมภพ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. จากนั้นจะนำความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายสมภพ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ต่อไป”

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/politics/news_7509428

ประกาศ

     ตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกิจการโทรคมนาคม) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

     โดยเหตุที่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ดังมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

(๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ

     ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์  ผู้ประกาศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save