มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

0-2988-3650-66 ต่อ 1105-1107

0-2988-4021-4 (สมัครเรียน)