วิศวะอะไรไม่ตกงาน แนะนำ 5 สาขาวิศวะน่าสนใจ

วิศวะอะไรไม่ตกงาน แนะนำ 5 สาขาวิศวะน่าสนใจ

“วิศวะ” ถือเป็นหนึ่งในคณะยอดนิยม ที่เป็นความฝันของเด็กหลายๆ คน ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่กำลังมีความฝันว่าอยากเข้าศึกษาต่อ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกสาขาอะไรดี เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสาขาก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มี 5 สาขาวิศวะน่าสนใจ วิศวะอะไรไม่ตกงาน มาเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม ผ่านทางบทความนี้

เรียนวิศวะอะไรไม่ตกงาน?

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลายสาขาด้วยกัน โดยแต่ละสาขาจะมีการเรียน การสอน รวมถึงสายงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจอยากที่จะทำงานตรงสาย สามารถเลือกสาขาเรียนได้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้อธิบายข้อมูลของสาขาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สาขา ยอดฮิต พร้อมยกตัวอย่างงานของแต่ละสาขา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล,  วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้

1. วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลายสาขาด้วยกัน โดยแต่ละสาขาจะมีการเรียน การสอน รวมถึงสายงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจอยากที่จะทำงานตรงสาย สามารถเลือกสาขาเรียนได้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้อธิบายข้อมูลของสาขาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สาขา ยอดฮิต พร้อมยกตัวอย่างงานของแต่ละสาขา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล,  วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้

2. วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นอีกหนึ่งคำตอบของคำถามเรียนวิศวะอะไรไม่ตกงานที่ใช่ที่สุด เนื่องจากสาขานี้ เป็นสาขาที่จะมีการเรียนเกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรม การประเมินถึงความจำเป็นในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง การดำเนินการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง รวมถึงแนวทางการก่อสร้างที่จะทำให้การก่อสร้างกระทบต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบน้อยที่สุด ซึ่งวิศวกรรมโยธานี้ ถือเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง หากเรียบจบมามีโอกาสที่จะได้งานทำง่ายที่สุด

อาชีพที่เหมาะกับวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

  • วิศวกรที่ปรึกษา 
  • วิศวกรประมาณราคา
  • วิศวกรออกแบบ 
  • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 
  • วิศวกรสำรวจ 
  • วิศวกรแหล่งน้ำ 
  • วิศวกรขนส่ง 
  • วิศวกรปฐพี 
  • วิศวกรโครงสร้าง

3. วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ถือเป็นหนึ่งในสาขายอดนิยมทีเดียว โดยคณะนี้ผู้เรียน จะได้เรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เรียนการวิเคราะห์, ออกแบบ, และการผลิตระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามครัวเรือน, อาคารสำนักงานและโรงงาน เรียนควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติในโรงงาน เรียนการควบคุมวงจรไฟฟ้าในระบบการสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ 

อาชีพที่เหมาะกับวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

  • วิศวกรไฟฟ้า 
  • วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง 
  • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  • วิศวกรโรงงาน 
  • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
  • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร

4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือ สาขาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบ, การจัดสร้าง, การลงมือปฏิบัติ และการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นๆ ที่มีการควบคุม และมีการประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการเรียนที่ครอบคลุมในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้นๆ และนอกจากนี้ ยังให้เลือกเรียน 2 สาขาวิชาเอก คือ วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ (Data Science and Systems Management Engineering) และ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)

อาชีพที่เหมาะกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้ดูแล และออกแบบระบบโครงข่าย
  • วิศวกรที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรโครงการ
  • วิศวกรวิเคราะห์, ออกแบบระบบงาน และฐานข้อมูล
  • นักเขียนโปรแกรม และผู้พัฒนาโปรแกรม
  • ผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูล IoT
  • นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์, นักพัฒนาระบบ IoT
  • นักวิเคราะห์ระบบความมั่นคงไซเบอร์
  • ผู้ทดสอบช่องโหว่ และการเจาะระบบเครือข่าย
  • ผู้ปรับสมรรถนะระบบ และผู้ทดสอบระบบ
  • นักวิจัย, นักประดิษฐ์คิดค้น
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง

5. วิศวกรรมกระบวนการเคมี

วิศวกรรมกระบวนเคมี

และสุดท้ายกับการเรียนวิศวะอะไรไม่ตกงาน คงจะเป็นสาขาไหนไปไม่ได้ นอกจากวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical ­Engineering) สำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบ มีความสนใจในเรื่องกระบวนการผลิตทางเคมี ในภาคอุตสาหกรรม หรือการแปรสภาพสารเคมีสู่ ‘เคมีภัณฑ์’ ให้สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่วัตถุดิบทางเคมี การเลือกเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมกระบวนการ หรือวิศวกรรมเคมี คือคำตอบที่ใช่ที่สุด โดยสาขานี้จะมีการเรียนเกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน, กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี, เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น, การบำบัดของเสียจากอุตสาหกรรม เป็นต้น

อาชีพที่เหมาะกับวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical ­Engineering)

  • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต
  • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรเคมี
  • วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
  • วิศวกรความปลอดภัย
  • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
  • วิศวกรวิจัย และพัฒนา 
  • นักวิชาการหรือนักวิจัย 
  • งานราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง

สรุปบทความ

สรุปเรื่องวิศวะอะไรไม่ตกงาน

และทั้งหมดนี้ คือแนวทางการเลือกสาขาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ที่มีความฝันว่าอยากที่จะเรียนวิศวะ สามารถนำเอาข้อมูลตามที่มีการกล่าวไว้ในข้างต้น ไปใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกเรียนได้ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาหากเรียนจบออกมา จะมีสายงานที่แตกต่างกันตามหลักสูตรที่เรียน แต่สามารถมั่นใจได้เลยว่าทั้ง 5 สาขา ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนำมาฝากในวันนี้ ล้วนเป็นสาขาที่จบมาแล้วมีความต้องการสูง ใครที่สงสัยว่าเรียนวิศวะอะไรไม่ตกงาน? วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมกระบวนการเคมี คือคำตอบ!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save