เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
Energy Technology and Management

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

     มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นสูงอื่นๆ ที่จําเป็นให้นํามาซึ่งการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลกได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Practice in Energy Audits   ฝึกการตรวจวิเคราะห์พลังงาน 
 • Foundation of Thermal and Electrical Energies หลักการพื้นฐานพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
 • Energy Resources and Production แหล่งพลังงานและการผลิต
 • Principles of Energy Management หลักการจัดการพลังงาน
 • Energy Conservation and Management in Buildings การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร
 • Energy Conservation and Management in Industrial plants การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • Design of Fluid and Thermal Systems การออกแบบระบบของไหลและความร้อน
 • Steam Power Plant Technology เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรและนักวิชาการในงานด้านพลังงาน
 • ผู้ประเมินและตรวจสอบในงานด้านพลังงาน (สำหรับนักศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 • ที่ปรึกษาในงานด้านพลังงาน
 • ผู้รับผิดชอบในงานด้านพลังงาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและนักบริหารจัดการด้านพลังงาน
 • อาชีพอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
Master of Engineering (M.Eng.)
Energy Technology and Management

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก2
1.5 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ข
1.5 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน ก แบบ ก2
เทอมที่ 1
หลักการพื้นฐานพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
Foundation of Thermal and Electrical Energies
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
แหล่งพลังงานและการผลิต
Energy Resources and Production
หลักการจัดการพลังงาน
Principles of Energy Management
เทอมที่ 2
การตรวจวิเคราะห์พลังงาน
Energy Audits
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
Master Thesis I
เทอมที่ 3
ฝึกการตรวจวิเคราะห์พลังงาน
Practice in Energy Audits
เทอมที่ 1
วิชาเลือก
Elective
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
Master Thesis II
วิชาเลือก
การบริหารและประเมินโครงการพลังงาน
Energy Project Management and Appraisal
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Conservation and Management in Buildings
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation and Management in Industrial plants
การออกแบบระบบของไหลและความร้อน
Design of Fluid and Thermal Systems
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
Steam Power Plant Technology
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Conversion Technology
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 1
Selected Topics in Energy Technology and Management I
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 2
Selected Topics in Energy Technology and Management II
แผน ข
เทอมที่ 1
หลักการพื้นฐานพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
Foundation of Thermal and Electrical Energies
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
แหล่งพลังงานและการผลิต
Energy Resources and Production
หลักการจัดการพลังงาน
Principles of Energy Management
เทอมที่ 2
การตรวจวิเคราะห์พลังงาน
Energy Audits
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
เทอมที่ 3
ฝึกการตรวจวิเคราะห์พลังงาน
Practice in Energy Audits
เทอมที่ 1
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
วิชาเลือก
การบริหารและประเมินโครงการพลังงาน
Energy Project Management and Appraisal
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Conservation and Management in Buildings
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation and Management in Industrial plants
การออกแบบระบบของไหลและความร้อน
Design of Fluid and Thermal Systems
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
Steam Power Plant Technology
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Conversion Technology
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 1
Selected Topics in Energy Technology and Management I
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 2
Selected Topics in Energy Technology and Management II

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1.5 ปี 159,200 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.5 ปี แผน ก 2
1.5 ปี แผน ข

Lecturers

Previous slide
Next slide

Alumni

Previous slide
Next slide

Mechanical News & Update

Previous slide
Next slide

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save