เปิดรับสมัคร RMRC RoboCup 2022

logo_icon_red
Logo - RoboCup 2022-02
ม.มหานคร เปิดรับสมัครแข่งขันหุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน RMRC RoboCup (Rapidly Manufactured Robot Challenge) ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งแรก

สมาพันธ์ระดับนานาชาติ RoboCup (International RoboCup Federation) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022, Bangkok, Thailand ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับมอบหมายให้ค้นหาตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในลีก Rapidly Manufactured Robot Challenge League : RMRC “หุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นการแข่งขันในรายการ RoboCup Junior Rescue สำหรับเยาวชนรุ่นอายุ 13-19 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติให้แก่ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีกำหนดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมด้วย workshop ที่เข้มข้นจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างหุ่นยนต์จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สุดยอดเยาวชนนักประดิษฐ์ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมในรายการ RMRC RoboCup ระดับโลกที่จะเกิดขึ้น ณ ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก 

กติกาในการตัดสิน

 • Competition overview

  Maneuvering: ความสามารถในการควบคุมการ

  • Center (วิ่งและเลี้ยวได้ดีในทางแคบ)ทดสอบการวิ่งในช่องและวงเลี้ยวที่แคบ ตรงจุดเลี้ยวจะทำการปรับให้มีขนาดเท่ากับ 2 เท่าของเส้นทแยงมุมของหุ่น
  • Align (วิ่งได้ตรง)ทดสอบการวิ่งทางตรงบนแผ่นไม้หรือวัสดุอื่นๆที่แคบ ๆประมาณ 5 cm. สองแผ่นซ้ายขวา (สะพานไม้ผ่าซีก)

  Mobility: ความสามารถในการขับเคลื่อนผ่านอุปสรรค

  • Hurdle (ข้าม step ที่มีท่อ PVC )
  • Sand (วิ่งบนพื้นทราย)
  • Gravel (วิ่งบนพื้นหินคลุก)
  • Step field (วิ่งบนสิ่งกีดขวางที่เป็นขั้นคละกัน)
  • Ramp field (วิ่งบนสิ่งกีดขวางที่ลาดเอียง)
  • Elevated ramp field (วิ่งบนสิ่งกีดขวางที่ลาดเอียงที่มีความสูงคละกัน)

  Dexterity: หุ่นมีแขนกลสำหรับทำภาระกิจ

  • Inspection (ตรวจจับตำแหน่งจุดสนใจ)
  • Precision touch (แตะตำแหน่งที่สนใจ)
  • Rotate (หมุนวัตถุ)
  • Extract (ดึงวัตถุออกมาจากช่อง)

  Exploration: หุ่นมีกล้องตรวจจับสัญลักษณ์ต่างๆ

  Sensing 

  • Sensor test ทดสอบความสามารถในการจำแนกสัญลักษณ์ต่างๆ และสามารถบอกทิศทางของรูป โดยใช้กล้องรูปที่ทดสอบจะเอียงในท่าต่างๆ

   

  General rules

  • หุ่นสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ หรือ จะผ่าน remote ทางสาย หรือ ไร้สาย
  • ผู้ควบคุมจะไม่เห็นหุ่นและสนามโดยตรง แต่จะเห็นผ่านกล้องหรือ sensor อื่นๆที่ติดไปกับหุ่น
  • การควบคุมหุ่นแบบไร้สายต้องใช้เป็น WiFi เท่านั้น (802.11a or 11c), ไม่อนุญาตให้ใช้ Bluetooth
  • หุ่นต้องไม่ทำให้สนามเสียหาย
  • หุ่นควรจะต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • หุ่นควรจสร้างจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย หรือสร้างได้ง่าย เช่นจาก 3D printer, laser cutting, mini CNC
  • ไม่ควรใช้ อุปกรณ์ที่เป็น professional หรือถ้าจะใช้ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมได้ทำอะไรเพิ่มเติม

   

  การคิดคะแนน

  • ในแต่ละหัวข้อการทดสอบ คะแนนจะถูก scale ให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป็น 100 คะแนน
  หลังจากนั้นจึงนำมารวมกันทั้งหมดในทุกหัวข้อและสนามทดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ในทีมจะประกอบด้วย 2 – 6 คน อายุไม่เกิน 19 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 • ในทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 2 ท่าน และ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถร่วมในสนามแข่งและช่วยเหลือทีมได้
 • ในแต่ละทีมอาจจะมีหุ่นหลายตัวในการทดสอบ แต่จะเลือกเอาคะแนนจากตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น

การสนับสนุนและเงินรางวัล

 1. สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขัน มูลค่าทีมละ 5,000.- บาท 
 2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่หุ่นยนต์สามารถทำภารกิจได้ตามที่กำหนด จะได้รับเงินรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน RMRC RoboCup (Rapidly Manufactured Robot Challenge) 
รางวัลการแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
  หมายเหตุ ทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สมัครแข่งขัน RMRC RoboCup
จดหมายเชิญร่วมการแข่งขัน RMRC RoboCup
ประกาศรายชื่อทีมร่วมการแข่งขัน RMRC RoboCup

กำหนดการ

ลำดับ วันที่ รายละเอียด สถานที่/รูปแบบ
1
21 - 31 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
2
24 มีนาคม 2565
Online (Zoom Meeting)
3
1 เมษายน 2565
- ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
- การแข่งขันรอบคัดเลือก
4
19 - 20 เมษายน 2565
- workshop การฝึกอบรม
ม.เทคโนโลยีมหานคร
5
23 - 24 พฤษภาคม 2565
workshop ครั้งที่ 2
ม.เทคโนโลยีมหานคร
6
11 - 12 มิถุนายน 2565
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ม.เทคโนโลยีมหานคร
7
14 กรกฎาคม 2565
ร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน RMRC RoboCup
(Rapidly Manufactured Robot Challenge)
ในงาน RoboCup 2022, Bangkok, Thailand
ไบเทค บางนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โทร. 0-2988-4021-24

Email : pro@mutacth.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save