บุคลากร

ผู้บริหาร/อธิการบดี

รศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์สันติ โภไคยอุดม

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สันติ โภไคยอุดม

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

รองอธิการบดีฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ผศ. ดร.พนม เพชรจตุพร

รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และรองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิชาการ

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

รองอธิการบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร.พรเทพ พวงประโคน

รองอธิการบดีฝ่ายสถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

รองอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อาจารย์วิวัฒนา จิตจำนงค์เมต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

นายฮาเวิร์ด วู (Mr.Howard Wu)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

ผศ.วลัยรัตน์ บุญไทย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชการสถาบันนวัตกรรมมหานคร

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save